Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Zygmunt III i jego wkład w architekturę

Pierwsze lata panowania spędził Zygmunt III na zamku wawelskim w Krakowie: gdy jednak w roku 1595 dwa kolejne pożary strawiły skrzydło zamku, w którym mieściły się apartamenty rodziny monarszej, król postanowił wprawdzie odbudować zniszczoną część zamku, ale jednocześnie zdecydował, ze względów natury geograficzno-politycznej, przenieść swą rezydencję do Warszawy, jako miasta położonego centralnie, mniej oddalonego od Bałtyku i Szwecji (w 1592 r. odziedziczył po ojcu tron szwedzki). Ponieważ jednak dawny zamek war- szawski, zbudowany w okresie gotyku, a nieznacznie tylko powiększony w dobie renesansu, był zbyt szczupły, by pomieścić cały dwór monarszy i centralne urzędy państwowe (jak to było u nas w zwyczaju – w przeciwieństwie do krajów z tronem dziedzicznym) — trzeba było go rozbudować i znacznie powiększyć.

Dotychczasową budowlę gotycko-renesansową wtopiono w nową bryłę, która teraz, powiększona o trzy wielkie skrzydła, otrzymała kształt nieregularnego pentagonu z dziedzińcem pośrodku (il. 109). Bryła zamku, surowością swych elewacji i brakiem dekoracji zewnętrznej była jakimś echem, zapewne zamierzonym, Eskurialu hiszpańskiego: trzykondygnacjowa budowla, jako jedyne akcenty architektoniczne otrzymała dwie wieżyczki wyrastające z narożników fasady zachodniej oraz wielką wieżę przelotową zwieńczoną barokowym hełmem wznoszącym się nad zegarem. Zamek warszawski budowano w latach 1597-1619, przy czym, o ile można wydedukować z zachowanych źródeł, wznoszony był etapami, a pierwotny plan uległ pewnym zmianom w czasie budowy. Zdaje się, że pierwotnym projektantem był główny architekt królewski Tre- vano, a w końcowej fazie nadzór nad budową sprawował drugi architekt królewski, również – jak Trevano – lugańczyk, Mateusz Castello. Od roku 1611 zamek stał się stałą rezydencją monarszą aż do końca dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, ulegając zresztą w następnym stuleciu znacznym przeróbkom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.