Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

WALKA ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI CZ. II

Walka romantyków z klasykami w sztukach plastycznych jest mniej więcej o dziesięć lat wcześniejsza niż podobna walka w literaturze. Jest przy tym znacznie trudniejsza, gdyż o ile klasycyzm w literaturze nie istnieje, to w malarstwie tworzy on solidną szkołę, mającą przywódców (David, potem Gros), szermierzy, przyjaciół, krytyków (najbardziej wpływowy Delécluze) oraz mocno obwarowane pozycje (Akademia, Ecole des Beaux Arts, Ecole de Rome).

Wielu malarzy romantycznych, którzy brali świetny udział w tej walce (Deveria, L. Boulanger, Sigalon), umarło młodo lub w zapomnieniu. Inni, jak Ingres, przeszli do obozu klasycyzmu. Z wielkich imion należy zapamiętać tylko dwa: Géricaulta i Delacroix, z których każdy reprezentuje niemal przeciwny kierunek romantyzmu.

Géricault (1791 -1824), zmarły w 33 roku życia, gdyby żył i tworzył dłużej’, potrafiłby może rzucić pomost między romantyzmem a realizmem. Współcześni zarzucali mu, że maluje tylko rzeczy brzydkie,“xihydrt-ma- kabryczne. Istotnie, ulubionymi jego tematami są, oprócz koni, stany chorobliwe (Obłąkany, Obłąkana) lub beznadziejne ( Tratwa Meduzy). Jego sztuka sięga Korzeniami daleko poza francuski wiek XVIII, aż do Caravaggia. Géricault komponuje sceny po przekątni lub w trójkącie, głębię cieni ma przejmującą, lubi asfalty. Nie jest to ani rysownik, ani .kolorysta, ale rzeźbiarzjctóry widzi formy jako masy światła i cienia. Dzięki takim założeniom formalnym, jak też i dzięki swemu poczuciu realizmu, stoi on daleko od Delacroix, ale ma za to jak i on wyczucie ruchu i wysiłku. Do najlepszych jego dzieł należą, być może, litografie, a więc technika bezbarwna. Był on jednym z pierwszych, którzy tSj”techniki używali, a jego Suita angielska (1821) jest cierpką i pełną wyrazu syntezą życia londyńsToegoI

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.