Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Umiłowanie zarówno do gotyku jak i antyku

Po przeprowadzeniu analizy, tzn. rozłożeniu sztuki epoki na czynniki, które się na nią składają, spróbujemy przedstawić, jak działają one wspólnie w jednym kierunku. Poprzestaniemy tu na paru przykładach.

Umiłowanie zarówno antyku jak i gotyku skłania już w pierwszej ćwierci XVIII w. angielskiego architekta Hawksmoora (1661 – 1736), niewątpliwego prekursora, do połączenia w klasztorze Ali Souls w Oxiordzie kolumnady doryckiej z gotyckimi pinaklami. Do jego twórczości nawiązuje Soufflot 11713-1780) w swym o wiele śmielszym projekcie Panteonu. FfSiarchitekt już. w r. 1741 (w 28 roku życia) bronił z zapałem gotyku przed Akademią w Lyonie (Parallele clés églises gothiques avec les églises modernes). Podróż Soufflota do Włoch w r. 1750 przyczyniła się do wzmocnienia jego klasycznych zamiłowań. Ale gdy w r. 1755 powierzono mu budowę kościoła Ste Genevieve (Panteonu) w Paryżu, jego ambitnym zamiarem było połączenie lekkości konstrukcji gotyckiej z czystością form i monumentalnością architektury greckiej. Projektował podtrzymanie kopuły podporami tak lekkimi jak gotyckie filary. Niestety, Soufflotowi brakło jasności umysłu: nie pojął, jakim rachunkiem równowagi sił było średniowieczne budownictwo. Filary jego pękały. Trzeba było dwudziestu pięciu lat wysiłków, pomocy Rondeleta i radykalnej zmiany programu budowlanego, by zapewnić odpowiednie podparcie kopule Panteonu. Niepowodzenie niewątpliwe, ale intencja wyraźna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.