Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Saksonia – architektura

Jak już wspomniano, kraje protestanckie Rzeszy w znacznie mniejszym stopniu ulegały wpływom sztuki baroku w jego rzymskim wydaniu, zwłaszcza że nie było tam potrzeby wznoszenia okazałych świątyń. Jeżeli docierał tam barok, to raczej w jego francuskiej edycji klasycyzmu Ludwika XIV, który to nurt przybył dość późno i odbił się na architekturze pałacowej dworów monarszych.

Drezno właściwie dopiero pod rządami elektora Fryderyka I, późniejszego króla polskiego Augusta II, zwanego Mocnym, stało się wybitnym ośrodkiem artystycznym. Wprawdzie już w 1676 r. na terenie rezydencji książęcej założono wielki ogród, w którym zbudowano pałacyk, a raczej willę ogrodową (Palais im Grossen Garten), ale dopiero August Mocny terenowi temu nadał właściwy wygląd, o wysokich walorach artystycznych.

Monarcha ten pasjonował się architekturą i zdradzał duże zainteresowania urbanistyczne. Gdy wielki pożar strawił znaczną część Drezna, August wydał zakaz odbudowywania domów drewnianych, polecił urbanistom wytyczyć nową sieć uliczną, a z biegiem czasu (w 1720 r.) wydał dekret normujący sprawy budowlane. Te nowatorskie przepisy zmierzały do osiągnięcia regularnej zabudowy i przetworzenia miasta w przemyślany pod względem estetycznym zespół urbanistyczny. Zabroniona została „dzika zabudowa” – każdy obiekt przed jego powstaniem musiał być zatwierdzony przez odpowiedni urząd.

W roku 1711 na zlecenie elektora architekt Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) wielkie tereny drezdeńskie na lewym brzegu Łaby, zwane Zwingerem, przekształcił w przestrzenno- -architektoniczne założenie (rys. 18) – stanowiące miejsce rozrywkowe – z wieloma pawilonami i niskimi galeriami. Budowle te odznaczają się wielką dekoracyjnością rzeźbiarską (ii. 97), dobrze kontrastującą z klasycy żującym spokojem galerii. Prace zakończył tu Pöppelmann w 1722 r., ale dalsza rozbudowa Zwingeru trwała w dobie rokoka, a nawet w XIX w.

Pöppelmann zbudował również rezydencję elektorską w Pillnitz pod Dreznem, a ponadto był pierwszym projektantem przebudowy Pałacu Holenderskiego na tzw. Pałac Japoński w Dreźnie. Budynek ten, którego zakończenia już August Mocny nie doczekał, jest właściwie dziełem kilku architektów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.