Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Rzeźba wczesnogotycka

Pierwsze budowle gotyckie miały dekorację rzeźbiarską wywodzącą się jeszcze ze sztuki romańskiej. Nie będziemy się temu dziwić, skoro wiemy, że sama architektura nie jest niczym innym, jak stylem romańskim, w którym zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe. Tak jest w przypadku kościoła w St. Denis, którego portal wprawdzie był restaurowany, ale zachował się lepiej niż dotychczas sądzono. Tympanon środkowy w tym kościele był poświęcony scenie Sądu ostatecznego i prawdopodobnie wykonany został ok. r. 1135 – -1140 przez warsztat przybyły z Langwedocji. Na ościeżach na prawo i na lewo od wejścia występują zamiast kolumn wielkie, sztywne i proste posągi, których ciała przypominają trzony kolumn i które z tego, powodu nazwano „posągami-kolumnami“. Przez swój monumentalizm, dzięki któremu stanowią one prawdziwe elementy architektoniczne, posągi te reprezentują pełnię rozwoju rzeźby romańskiej, podporządkowanej podwójnemu prawu ram i funkcji. Pod względem ikonograficznym przynoszą one nową koncepcję, której zasługę należy przypisać Sugerowi: są to patriarchowie, królowie, prorocy, wszystko postacie ze Starego Testamentu, witające wiernych u wrót świątyni: prowadzą ich one ku Mesjaszowi, którego zwiastują. Napotykamy tu zestawienie scen Starego i Nowego Testamentu, które silnie wystąpi w całej ikonografii gotyckiej.

Posągi-kolumny odnajdziemy w portalu królewskim katedry w Chartres, wykonanym dla narteksu katedry romańskiej (którą zastąpiła dzisiejsza katedra gotycka): są to dwadzieścia cztery postacie zgrupowane symetrycznie po trzy, cztery i pięć. Tym razem już nie na rysunku, ale w samym kamieniu widzimy te zdumiewające rzeźby: ludzi ponad zwyczajną miarę, postacie z epopei, bohaterów legendy wieków. Posągi te stanowią szczytowe osiągnięcia rzeźby romańskiej i, być może, całej rzeźby średniowiecznej. Płaskorzeźby na tympanonach nie ustępują im bynajmniej. Ich związek ze światem romańskim zaznaczony jest silnie w samej tematyce: są one poświęcone Chrystusowi, a nie N. P. Marii – na prawo Narodziny Chrystusa, na lewo Wniebowstąpienie, pośrodku Zstąpienie na ziemią w dniu Sądu ostatecznego, jeden z najpiękniejszych wizerunków Chrystusa na majestacie. Dzieło to miało poważny wpływ: stwierdzamy to w bocznym portalu katedry w Le Mans (ok. r. 1158) i w bocznym portalu katedry w Bourges (ok. r. 1170). Jeśli chodzi o posągi-kolum- ny, typ ten podjęto w kościele Notre Dame w Étampes, w kościołach w S. Loup de Naud, S. Ayoul w Provins, w Corbeil, w katedrze Le Mans, w kościele S. Bénigne w Dijon.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.