Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

RZEŹBA W XIII w

Cechy charakterystyczne. – Rzeźba XIII w. jest najkla- syczniejszym przejawem sztuki średniowiecznej. Od rzeźby romańskiej odróżnia ją przede wszystkim naturalizm. Nie rezygnując jeszcze ze swego charakteru monumentalnego, nie starając się uwolnić od ram architektonicznych, przestaje ona zamieniać żywe istoty w kombinacje geometryczne: postacie przedstawiane przybierają rzeczywiste proporcje: rośliny są te same, które każdy może zobaczyć dokoła siebie. Ponadto zmienia się jej treść ikonograficzna i sam sens jej istnienia. N.P. Maria i święci zajmują coraz więcej miejsca. Chodzi teraz o to, aby nauczać i wzruszać, a bynajmniej nie przerażać: Bóg, który panuje w katedrach XIII w. jest Bogiem miłości, ale miłości szczęśliwej. Jest to również Bóg wiedzy: dekoracja katedry stara się objąć całokształt wiedzy ludzkiej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, rzeźbiarze słuchają pouczeń kleru i tłumaczą je wiernym. Przejmują oni symbolizm kościelny, choć przypisywano im zawsze więcej chęci symbolizowania, niż mieli jej w rzeczywistości.

Wiek XIII jest równocześnie wielkim okresem przodującej roli Francji. Nie tylko na terytorium francuskim znajdują się największe arcydzieła, ale stanowią one wzory dla całej Europy. Styl katedr francuskich wykazuje w tym okresie dużo więcej jednolitości niż w w. XI, a nawet w XII. Odrębności regionalne zmniejszają się: następuje jednolitość, jedna z cech charakterystycznych stylu klasycznego. Toteż wystarczy nam rozpatrzenie większych zespołów i najważniejszych zabytków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.