Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Romańska sztuka w Normandii – kontynuacja

Dotychczasowe podziały na szkoły prowincjonalne pomijały prawie zawsze milczeniem dorzecze środkowej Loary, zwłaszcza rejon Tours, ponieważ zabytki tego terenu nie mają jednolitego i wyróżniającego ich charakteru, co przyczynia się do zapoznania ich rzeczywistego znaczenia historycznego. Kościół S. Martin w Tours był przecież jedną z najbardziej czczonych świątyń francuskich: występuje tu bardzo wcześnie znamienny element architektoniczny, a mianowicie obejście z kaplicami promienistymi. Kraj, który wiele ucierpiał w czasie najazdów normandzkich, zaczął się odbudowywać w okresie pokoju i nie brakowało tu nowych pomysłów technicznych. Warunki geologiczne sprzyjały temu: wapień z okolic Tours, lekki i łatwy do obróbki, nadawał się dobrze do doświadczeń sklepien- nych. Rozpoczynają się one od końca X w. w bardzo zresztą skromnych kościołach w Reignac, S. Jean Baptiste w Langeais. Zasklepiano początkowo części budynku: prezbiterium, skrzyżowanie naw, narteks (S. Mexme w Chinon, pierwsza ćwierć XI w.). Kościół w S. Benoît-sur-Loire (dawne opactwo Fleury) z kruchtą o dwóch kondygnacjach i dziewięciu przęsłach sklepienia krzyżowego należy, być może, do rejonu opactwa w Gauzlin (od r. 1026). W każdym razie kościół S. Gildéric w Lavardin (départ. Loir- et-Cher) był z pewnością już od r. 1042 pierwszym, całkowicie zasklepionym kościołem we Francji środkowej. Kopuła, którą zastosowano w drugiej ćwierci XI w. do pokrycia skrzyżowania naw w kościołach S. Gildéric i S. Genest w Lavardin, staje się również przedmiotem doświadczeń: sklepienia klasztorne z żebrami – prototyp właściwego sklepienia krzy- żowo-żebrowego – występują trochę później (ok. r. 1060), prawie równocześnie w kościołach St. Ours w Loches i w Cormery. Turenia w XI w. zdobywa się na tak wielki wysiłek konstrukcyjny, że nie pozostanie tam już prawie nic do zrobienia w w. XII.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.