Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Popularność sztuki portretowej w późnym baroku

W malarstwie świeckim okresu rozwiniętego i późnego baroku pozycję czołową zajmował portret, w malarstwie sakralnym tego czasu – iluzjonistyczny fresk. Popularność sztuki portretowej jest zjawiskiem zrozumiałym na tle epoki. Był to okres sarmatyzmu, którego jedną z cech stanowiła megalomania stanowa, rodowa i osobista. Nastała więc moda na tzw. portret sarmacki, tj. specyficznie polski, odróżniający się od zachodnioeuropejskiego nie tylko egzo- tycznością ubioru. Odbiorca polski żądał, by portret był podobny do modela, toteż malarze na ogół nie idealizują rysów twarzy, nie unikają oddania brzydoty czy deformacji czaszki, starają się w miarę możności o podobiznę wierną. Cechą charakterystyczną portretu sarmackiego jest trójwymiarowość głowy przy jednocześnie płaskim traktowaniu reszty postaci nie uwypuklonej pod ubiorem, którego zresztą akcesoria malowano zazwyczaj z wielką drobiazgowością.

Rodzajów portretów było kilka. Najbardziej reprezentacyjny był portret en pied (w całej postaci), malowany bądź na tle zupełnie obojętnym (portrety hetmana Janusza Radziwiłła, biskupa Andrzeja Trzebickiego), bądź przy zastosowaniu niewielkiego sztafażu w formie stolika (portrety prymasa Andrzeja Olszowskiego, hetmana Mikołaja Sieniawskiego), bądź wreszcie w formie obrazu dewocyjnego (portret Mazepiny – matki hetmana kozackiego Mazepy). W wieku XVIII portrety en pied jako tło otrzymują niekiedy pejzaż (portret Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej) lub wnętrze bogatego namiotu z całym arsenałem broni i widokiem na obóz wojskowy (portret hetmana Wacława Rzewuskiego, ił. 126). Portretów takich zachowało się niewiele, gdyż w miarę niszczenia się z upływem czasu obcinano je, przekształcając w portrety popiersiowe. Niekiedy działo się to również pod wpływem mody: tak np. w końcu XVIII w. właściciele wielkiej galerii portretów w Wiśniowcu, Mniszchowie, polecili poobcinać wiele portretów i wtłoczyć je w ramy ośmiokątne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.