Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Pielgrzymki – Compostella

E. Mâle w Art religieux du XII-e s. en France wyjaśnił dobrze artystyczne znaczenie pielgrzymek do Rzymu, Jerozolimy, Compostella. W w. XII ta ostatnia odgrywa o wiele ważniejszą rolę od pozostałych. Źródłem naszych wiadomości jest rękopis zwany Liber Sancti Jacobi lub Codex Cálixtinus, którego najdawniejszy egzemplarz przechowywany jest w Compostella (Archiwa kapituły katedralnej). Składa się on z 5 ksiąg, z których piąta stanowi Przewodnik pielgrzyma do Compostella: opis dróg, nastrojów ludności, porady turystyczne, opisy budowli i miejsc świętych (grobowce świętych) aż do Compostella (opis bazyliki). Liber Sancti Jacobi opublikował F. Fita i J. Vinson, Le Codex de S. Jacques de Compostelle (Paryż 1882). Ponadto niektóre księgi kodeksu publikowano osobno, jak np. księgę 5 (Przewodnik pielgrzyma, jedyna część interesująca nas bezpośrednio) J. Viel li ar d, Le Guide du pelerin de S. Jacques de Compostelle (z tłum. fr.), Mâcon 1938. Kilka fragmentów w Morteta Recueil (to co dotyczy budowy bazyliki Santiago) i w A. Lavergne, Les Chemins de S. Jacques en Gascogne (Bordeaux 1887, tł. franc, dotyczy większej części drogi na terenie Francji). Istnieje szereg prac na temat tego rękopisu (Bibliografia w J. V i e 11 i a r d a, op. cit.): por. zwłaszcza: F r i e d e 1, Études compostellanes w Otia Merseiana, t. 1, Liverpool 1899: A. Hamel, Aus dem Liber Sancti Jacobi (Rev. Hispanique, t. 81, N. Jork 1933) i Arnaldus de Monte und der Liber Sancti Jacobi (Estudis Universitaris Catalans, t. 21: Homenatge a Antoni Rubio i Lluch, t. 1, Barcelona 1936).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.