Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

MANIERYZM I KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZTUKI BAROKU

W historii sztuki włoskiej drugiej połowy XVI w. nie ma nazwisk tak sławnych, jak te, o których była mowa poprzednio. Jest to jednak okres o wiele ważniejszy dla dalszego rozwoju sztuki europejskiej. Podobnie jak po podboju Grecji sztuka hellenistyczna, a nie Fidiasz, stała się źródłem inspiracji sztuki rzymskiej – obecnie porenesansowa sztuka włoska, tzn. styl kontrreformacji i barok będą na przestrzeni dwóch wieków służyły za wzory. Walka będzie się toczyła w ich obronie lub przeciw nim.

Należy rozróżnić dwa określenia: sztukę kontrreformacji i sztukę baroku. Chronologicznie kierunki te następują po sobie, pod względem treści są sobie przeciwstawne: ale formy, którymi się posługują, są często te same. Pełne chwały czasy renesansu były nimi tylko w dziedzinie sztuki. Pod względem politycznym, ekonomicznym i moralnym stanowią one okres upadku. Kraj służy Europie jako pole bitwy, a złupienie Rzymu przez Niemców w r. 1527 (Sacco di Roma) na długi czas zrujnuje miasto. Wydaje się, że Turcy, którzy dotarli pod Wiedeń, są w stanie zagarnąć część krajów chrześcijańskich, podczas gdy reformacja odebrała papisżowi połowę ziem, które pozostawały pod jego władzą. Mimo to Kościół uniknął ostatecznej klęski. Sobór trydencki (1545 -1563) narzucił sztuce i Kościołowi nowe reguły, z których pierwszą jest odejście od renesansu, zbyt obciążonego pogaństwem. Z ogrodów watykańskich usuwa się posągi antyczne, które stały się teraz niepokojące. Podobnie jak dawniej cystersi protestowali przeciw zakonowi kluniackiemu, a zakony żebracze uczyniły regułę z surowej prostoty, nowy zakon – jezuici, którzy staną się wcieleniem kontrreformacji, głoszą w zasadzie ubóstwo materialne i egzaltację duchową. Bardzo szybko rezygnują oni z ubóstwa. Pozostanie zasadnicza cecha nowego stylu: zwrot ku chrystianizmowi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.