Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

„MALI MISTRZOWIE“ ROMANTYCZNI CZ. II

Th. Chassériau (1819 – 1856), Kreol z San Domingo, natura subtelna i wrażliwa, był zrazu uczniem Ingresa. Podbił go jednak później Delacroix. Ułatwił to zadanie temperament malarza, miękki, oddany malarstwu oraz ruchliwemu życiu światowemu i uczuciowemu. Po podróży do Algeru malował sceny orientalne, ale nie jest to najlepsza część jego twórczości. Pierwsze obrazy Chassériau przejmują od Ingresa zamiłowanie do pięknej linii, harmonijną i zmysłową arabeskę konturów (Wenus morska, 1838, Luwr: Zuzanna w kąpieli, 1839, Luwr). Znakomity portrecista, używa zarówno techniki rysunku, jak i malarstwa olejnego. Jego. Lacordaire (1841, Luwr) wraz z Panem Berlin Ingresa, oba obrazy o równie wysokim poziomie artystycznym, stanowią jakby dyptyk, który reprezentuje dwa oblicza charakteru francuskiego. Później, podobnie jak Delacroix, miał artysta wielkie zamówienia dekoracyjne. Zrazu poprzestał w nich na malowniczości (S. Roch, Paryż), potem doszedł do symbolu (Wojna i Pokój w Cour de Comptes, Paryż). Dzięki sile oddziaływania zalicza się do wielkich liryków malarstwa. Jego znaczenie historyczne jest bardzo duże: od niego wywodzą się: Gustave Moreau i Puvis de Chavannes.

W tym ogólnym bilansie na rzecz romantyzmu trzeba zapisać także i poważny wkład grafiki: odrodzenie drzeworytu, tradycyjną akwafortę, wreszcie litografię, technikę nową, będącą środkiem wyrazu na wskroś romantycznym. Grafika romantyczna, poza artystami zamkniętymi w sobie, jak Mery on i Bresdin, odgrywa pierwszorzędną rolę w życiu intelektualnym, społecznym i politycznym epoki: jako ilustracja książkowa (G. Doré), karykatura (Gavarni) i popularne obrazki (Charlet i Raffet, wielcy rzemieślnicy, rozpowszechniający legendę napoleońską).

Uczniem Charleta w Paryżu był Polak Piotr Michałowski (1800 – 1855). Mimo związków z Géricault i malarstwem muzealnym (Velasquez), jest to wielka i oryginalna indywidualność twórcza, wypowiadająca się najlepiej w scenach batalistycznych i portretach. Był to jeden z najwybitniejszych akwarelistów XIX w.]

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.