Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Malarstwo witrażowe

Dobrych prac jest mało. Prace z wieku XIX (np. O. Mer son, Les Vitraux, 1895) są przestarzałe. Z nich bardziej kompletny C. O 11 m a n n, Die Glasmalerei, t. 1-2, Kolonia 1878. Z dotychczasowych prac najlepszy jest J. L. Fischer, Handbuch der Glasmalerei, Lipsk 1914 i wyd. II, 1937. Jeśli chodzi o reprodukcje, należy zawsze sięgać do Westlake’a History oj Design in painted Glass, t. 1-4, Londyn 1880-1894: dobre artykuły E. Mâle’a (HA 1, 2 i 2, 1) są zbyt zwięzłe. Ostatnio M. Aubert, Le Vitrail en France, 1946: L. Gródecki, Vitraux des églises de France, 1947 i tegoż interesująca próba rekonstrukcji pracowni z w. XIII (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, t. II, 1948, s. 87-111). Zob. też próbę inwentaryzacji witraży u L. Ottina, Art sacré, 1904-1907. Jeśli chodzi o Anglię, gdzie istnieje wielka liczba „zbiorków“ bez wartości naukowej, najlepszy jest Ph. Nelson, Ancient painted Glass in England, Londyn 1913 (inwentaryzacja): nowsze: H. Read, English painted Glass, Londyn 1926 i J. D. Le Couteur, English mediaeval painted Glass, Londyn 1926. Dla Niemiec H. Schmitz, Katalog der Glasgemälde der königlichen Museen Berlin, t. 1-2, Berlin 1913, jest wydawnictwem kompletnym. Jeśli chodzi o Austrię, F. Kieslinger, Gotische Glasmalerei in Österreich bis 1450, Lipsk 1928: tegoż Die Glasmalerei in Österreich, Wiedeń 1920, częściej trafia się w bibliotekach. W związku z zagadnieniem stylu zob. A. Schmarsow, Kompositionsgesetze romanischer Glasgemälde, Lipsk 1916 i Kompositionsgesetze frühgotischer Glasgemälde, Lipsk 1919.

Opracowania monograficzne. – O witrażu w Séry-les-Mézieres Pilloy i Socard (BM, 1910, s. 5-24). – Wiele danych w monografiach poszczególnych świątyń, cyt. wyżej. Najważniejsze prace szczegółowe wskazuje J. Verrier (Congr. Arch. 2, Paris 1934, s. 294 i nast.). O witrażach Saint-Denis, które stanowiły wzory, ustępy w L’Art religieux du Xll-e s. E. Mâ 1 e ’ a i E. Panof- sky, Abbot Suger, j. w. Do Tours por. Bourasse i Monceau, Verrieres du choeur de l’église métropolitaine de Tours, 1849. Poza tym zacytujemy tylko kilka opracowań nowszych. Chartres: Y. Delaporte i E. Houvet, Les Vitraux de la cathédrale de Chartres, t. 1-4, 1926: Y. Delaporte, La Cathédrale de Chartres et ses vitraux, 1944. Witraże z Bourges, które były już przedmiotem badań Cahiera i Martina (1844), jeśli chodzi o pochodzące z wieku XIII, i tematem wielkiego dzieła Des Mćloizesa (1891-1897), jeśli chodzi o późniejsze, wydane zostały w reprodukcjach kolorowych przez J. Verrier a, La Cathédrale de Bourges et ses vitraux, 1943: podobnie i witraże z Chartres, 1944. Clermont-

Ferrand: H. Duranquet, Les Vitraux de la cathédrale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand 1932. Rouen: G. Ritter, Les Vitraux de la cathédrale de Rouen, XlII-e, XlV-e, XV-e, XVI-e s., Cognac 1926. Ste Chapelle w Paryżu: J. Dyer Spencer, BM, 1932. Strasburg: F. Zschokke, Die romanischen Glasgemälde des Strassbürger Münster, Bazylea 1942. Marburg: A. Haseloff, Die Glasgemälde der Elisabethenkirche in Marburg, Berlin 1907. Anglia: J. K. Kn owies, Essays on the History of the York School of Glass-Painting, Londyn 1936: E. Harri son, Stained Glass of York Minster, Londyn 1938.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.