Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Malarstwo środowisko krakowskiego

Han pracował głównie na Pomorzu, ale wpływy jego sięgały i do innych regionów. Ulegał im w pewnej mierze Strobel w malarstwie religijnym (ponadto uprawiał sztukę portretową): jakkolwiek daleki od mistyki, w licznych ołtarzowych obrazach, przedstawiających najczęściej Wniebowzięcie lub Koronację Matki Boskiej, poddawał się dość łatwo gustom dysponentów i wprowadzał do swych kompozycji tradycyjne szablony, elementy lokalnej aktualizacji itp. To on ostatecznie utrwalił w północnej Polsce dwustrefowość obrazu, w której idealizmowi partii górnej sprzeciwia się naturalizm dolnej części malowidła. Obrazy jego malowane były nie tylko dla kościołów Pomorza (Pelplin, Radzyń, Toruń, Koronowo) czy Warmii (Frombork), ale i Kujaw (Włocławek, Pakość), Wielkopol- ski (Grodzisk, Pępowo – Wniebowzięcie Matki Boskiej, il. 112), a nawet dalekiej Sandomierszczyzny (Koprzywnica). Ich wspólną charakterystyczną cechą jest jakaś antybarokowa statyczność, występująca nawet w kompozycjach, które z natury rzeczy wymagają pierwiastka ruchu, dynamiki (np. w Ukamienowaniu św. Szczepana z poznańskiego Muzeum Narodowego).

Zupełnie innymi torami poszło malarstwo środowiska krakowskiego, dzięki sprowadzonemu z Wenecji Tomaszowi Dola- belli (ok. 1570-1650), serwitorowi królewskiemu, który przeszło 50 lat pracowitego żywota spędził w Krakowie. Chociaż związany z królem, po wyjeździe dworu nie przeniósł się do Warszawy, lecz pozostał na miejscu, pracując z kolei dla najbogatszych zakonów. Znaczna część jego dzieł (np. w kościele franciszkanów) spaliła się w czasie wielkiego pożaru miasta w roku 1850. Obecnie większość z zachowanych jego malowideł znaleźć można w kościele i klasztorze dominikanów, w kościele i klasztorze kamedułów na Bielanach, w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, a poza Krakowem – w kościele pokano- nickim w Kraśniku. Znaczna część tych obrazów z biegiem czasu uległa niefortunnemu przemalowaniu przez konserwatorów klasztornych, których zabiegi nie zawsze dają się odrobić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.