Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Kościoły odpustowe

Jaka budowla jest prototypem kościołów odpustowych, jeśli rozumiemy pod tą nazwą kościoły o sklepionej nawie głównej, emporach ponad nawami bocznymi, z obejściem i kaplicami promienistymi? Piat, La Touraine, berceau des écoles romanes (BM., 1913, s. 372 i nast.), a za nim Lasteyrie i Mâle (w Art religieux du XII s., s. 298), wysuwają kościół S. Martin w Tours, który Przewodnik pielgrzyma porównuje z kościołem Santiago w Compostella. O kościele S. Martin w Tours por. ważne studium C. K. Herseya w AB, 1943. Jeśli nasz tekst odnosi się do kościoła zbudowanego przez skarbnika Hervé w latach 997-1014, to wątpliwe jest, czy był on już w tym czasie całkowicie sklepiony. R. Grand, Recherches sur l’art roman a Aurillac (Rev. Haute-Auvergne, t. 3, 1901, s. 59-79), wysuwał jako prototyp kościół S. Géraud w Aurillac.

B o u i 11 e t, L’Église et trésor de Conques, który pierwszy zwrócił uwagę na analogie między kościołami Ste Foy w Conques, S. Sernin w Tuluzie, S. Martial w Limoges i Santiago de Compostella, uważa, że kościół w Conques jest najstarszy 1 służył za wzór pozostałym trzem. Pierwsi opaci z Conques byli zakonnikami z S. Géraud. Według Bouilleta obecny budynek zawdzięczamy opatowi Odolrikowi (1039-1065): datowanie to przyjmują Focillon, Deshoulieres, Deschamps, Valléry-Radot. Przeciwnie M. Aubert (Congr. Arch. Rodez, 1938), przyznając kościołowi w Conques wartość pierwowzoru, uważa, że górne partie kościoła pochodzą z pocz. XII w. Kronika opactwa mówi o Odolriku po prostu: „basilicam ex maxima parte consummavit“ (M o r t e t, Recueil, s. 50 i 105). K. Porter w Romanesque sculpture, s. 193-194 i Gomez Moreno w Arte románico uważają, że kościół Santiago de Compostella był wzorem dla Ste Foy w Conques, podobnie jak i dla S. Sernin w Tuluzie, a nawet S. Martin w Tours. Jeśli chodzi o Tours, to istotnie Przewodnik pielgrzyma (wyd. J. V i e 11 i a r d, s. 60) powiada, że bazylika S. Martin ad similitudinem beati Jacobi fabricatur, ale nie należy zapominać, że jest to przecież praca propagandowa: por. G. Gaillard, Les Commencements de l’art roman en Espagne (BH, 1935, s. 300-301 i przyp. 37). Jeśli szczegółowe datowanie kościoła Santiago nasuwa pewne trudności, to wiemy przynajmniej na pewno, że początek robót nie był wcześniejszy niż 1075 r. W tym czasie kościół w Conques był już rozpoczęty co najmniej od 10 lat i we Francji istniały także inne przykłady wielkich budowli z emporami: S. Étienne w Caen i S. Étienne w Nevers.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.