Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

HISZPANIA I GOTYZM

W Hiszpanii sklepienia krzyżowo-żebrowe występują o wiele później. Ukazują się one dopiero w r. 1168 w Compostella, u krańca szlaku św. Jakuba, na Portyku Sławy dobudowanym do romańskiej bazyliki. W tym samym okresie rozpowszechniają je klasztory cysterskie. Z krajów europejskich, poza Francją, Hiszpania miała ich najwięcej: dziś jeszcze można oglądać około 50, większość na północnym zachodzie. W najstarszym z nich, Moreruela (ok. 1130: kościół ok. 1170), żebra występują tylko nad nawami bocznymi i nad obejściem. Kościoły w Pöblet, Veruela, Fitero są mniej więcej współczesne. W dwóch ostatnich żebra występują nad całą nawą główną, podobnie jak w portugalskim kościele klasztoru w Alcobaęa, naśladującym kościół w Clairvaux, a będącym jedną z najpiękniejszych budowli cysterskich. Z w. XIII pochodzą opactwa Santas Creus, Rueda, Valdedios, Las Huelgas niedaleko Burgos i Sta Maria de Huerta.

Podobnie jak w okresie romańskim, trzeba odróżnić tereny północno- zachodnie od wschodnich, przy czym odrębność ich pogłębiać się będzie ku końcowi średniowiecza. Wpływ Francji wyraźniej występuje w pierwszej grupie.

W Kastylii i nawet w Galicji zauważyć można w XII w. zwłaszcza wpływy burgundzkie. W Avila sklepienia krzyżowo-żebrowe, zbudowane w XII w. nad romańskimi nawami kościołów S. Vicente i S. Pedro, wyraźnie przypominają kościół w Pontigny. Prezbiterium katedry naśladuje prezbiterium w Vézelay, wraz z jego błędnym obliczeniem ciężaru sklepienia. Natomiast sklepienia krzyżowo-żebrowe katedry w Salamance pochodzą raczej od sklepień kościołów południowo-zachodniej Francji: podobnie sklepienie w Ciudad-Rodrigo (pocz. XIII w.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.