Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

EKLEKTYZM i CARRACCIOWIE CZ. II

Szczęściem dla Carraccich nie wszystko w ich dziełach odpowiada tym określeniom: o ile jesteśmy obojętni wobec ich obrazów religijnych, nie można nie doceniać ich wielkiego zespołowego dzieła – dekoracji Palazzo Farnese ani też pejzaży Annibala Carracci. W r. 1594 kardynał Odoardo Farnese zaangażował Carraccich: salony pierwszego piętra jego pałacu miały jedynie plafony rzeźbione w drzewie. Popróbowawszy swych sił w Gabinetto Farnese (Legenda Herkulesa) trzej malarze przystąpili do pracy na ogromnej przestrzeni galerii (1595 – 1599). Temat wybrany dla dekoracji tej kardynalskiej siedziby – Przygody miłosne bogów, świadczy o tym, że nastrój kontrreformacji szybko przeminął. Wzór stanowiły dekoracje z Mantui będące połączeniem stiuku i fresków, jednakże prawdziwy stiuk zastąpiono dekoracją iluzjonistyczną. Fracę przygotowawczą stanowiła niezliczona ilość szkiców, w większości zachowanych (Luwr, Albertina w Wiedniu). Napotykamy tu wiele szczegółów słabych, ale żywy ruch dominuje nad całością. Tonacje utrzymane w jasnych brązach i delikatnych niebieskich tonach z ledwie zaznaczonymi cieniami zachwycają (niech nam wybaczy Bellori) oczy widza. Rozgłos tego dzieła był ogromny: jest to jedno z arcydzieł malarstwa ściennego. W ciągu dwóch wieków było ono źródłem inspiracji twórczej: w Italii freski Pietra da Cortona, we Francji Galerie d’Apollon w Luwrze i Galerie d3s Glaces w Wersalu bezpośrednio się z niego wywodzą.

Annibale był niewątpliwie najzdolniejszym spośród trzech braci. Taki np. obraz jak Mężczyzna jedzący fasolę (Rzym, Galeria Colonna) jest równie pełen życia, jak obrazy Caravaggia. Annibale jest twórcą pejzażu klasycznego w którym człowiek i natura są nierozdzielne. Jednakże nawet w takim temacie jak Ucieczka do Egiptu (Rzym, Galeria Doria) natura pozostaje najważniejszym elementem w obrazie, tym bardziej oczywiście w Polowaniu lub Połowie (Luwr): drzewa, ziemia, architektura są tu trochę sztuczne, ale istnieje poczucie perspektywy przestrzennej i atmosfery.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.