Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Definicja pojęcia renesans – kontynuacja

Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną opinią przeciwstawia się renesans, traktowany jako okres historyczny, podobnie ujmowanemu średniowieczu. Ale kiedy kończy się jeden okres i zaczyna drugi? Kiedy odradza się sztuka? Kiedy dzień zajmuje miejsce nocy? Vasari przyjmuje, że odnowienie sztuki rozpoczyna się w XIII w. wraz z wystąpieniem Cimabuego i Giotta: w ten sposób Dante przestaje zaliczać się do średniowiecza. Dla Burckhardta, którego prace (Die Kultur der Renaissance in Italien, Bazylea 1860: tłum. pol. pt. Kultura Odrodzenia we Włoszech, Kraków 1930) odegrały główną rolę w kształtowaniu się potocznego terminu ,.renesansu“ – autor używa tego terminu tylko dla Włoch – renesans rozpoczyna się w XV w. Spośród uczonych francuskich według E. Müntza odrodzenie rozpoczyna się pod koniec XV w., w okresie wojen włoskich. Autor widzi w nim kierunek o pochodzeniu wyłącznie włoskim, który w wieku XVI rozprzestrzenia się na inne kraje europejskie. Courajod, przeciwnie (Leçons professées a l’École du Louvre), wrogo usposobiony wobec italianizmu, odkrywa renesans od wieku XIV w krajach Europy północnej, mianowicie we Flandrii i Burgundii, i nazywa go renesansem północnym. Stendhal (Histoire de la peinture en Italie) wiąże jeszcze wiek

XV ze średniowieczem: dla niego odrodzenie rozpoczyna się w pierwszej ćwierci XVI w. Tak więc nie ma wcale zgody co do ustalenia początków tego kierunku: XIII, XIV, XV, XVI w.

Nielepiej jest z datą końcową. Podczas gdy większość współczesnych uczonych niemieckich i włoskich uważa, że od drugiej połowy w. XVI powstaje nowy styl (styl kontrreformacji lub barok), historycy francuscy, jak Berty (La Renaissance monumentale en France jusqu’en 1860) lub Gromort, angielscy historycy sztuki, jak Ward, uczeni włoscy, jak Fichera, uczeni hiszpańscy, jak Rafols, włączają do okresu renesansu część lub cały wiek XVII, a nawet okres późniejszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.