Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Chronologia obrazów Rubensa

Rosną i mnożą się trudności,gdy chodzi o ustalenie chronologii, a nawet atry- bucji wielu obrazów Rubensa. Niesposób nawet pokrótce to zagadnienie tu omówić. Ograniczymy się do kilku wypadków przykładowych.

Atrybucje. Nigdy nikt nie zaprzeczał, że Rubens miał współpracowników, którym powierzał wykonanie pewnych partii swych obrazów. Szczególnie trudną sprawą jest ustalenie tego, co wykonał on sam, a co mógł wykonać Van Dyck ok. 1618-1620. Obecnie zarysowała się tendencja wzbogacenia Van Dycka kosztem Ru- bensa, przypisuje się więc Van Dyckowi np. czarujący portret Jacqueline de Cae- stre (Bruksela), a nawet Głowy Murzynów (Bruksela) i wiele innych. Pokazuje to dobrze porównanie obu wydań Klassiker der Kunst w tomie o Van Dycku. W wydaniu z r. 1909 mamy 537 obrazów artysty, z czego Vs w aneksie jako obrazy warsztatowe lub wątpliwe: w wydaniu z r. 1931 liczba obrazów wynosi już 571, tzn. około 40 więcej: otóż są to obrazy już dawniej znane, które przypisywano innym artystom, a zwłaszcza Rubensowi. Te zmiany atrybucji zawdzięczamy głównie pracom G luck a, które zebrał częściowo w swym Rubens, Van Dyck und ihr Kreis, Wiedeń 1933. Por. w szczególności wstęp do wyd. I (1905) tomu Klassiker der Kunst, poświęconego Rubensowi. Jednak w wypadku kilku obrazów, przypisywanych przez niego Van Dyckowi, Gluck przyjmuje, że kompozycja ich należy jednak do Ruben- sa. Ale to już zupełnie inny problem: czy prawdziwym autorem obrazu jest inspirator, czy wykonawca – głowa czy ręka?

Chronologia. Jedną z grup obrazów Rubensa, której chronologia jest najmniej pewna, są pejzaże. Porównajmy kolejne wydania Klassiker der Kunst tomu poświęconego Rubensowi. W wyd. I z r. 1905 (Rosenberg) pejzaże podzielone są na 3 grupy: 1) Włochy 1604-1608, seria krajobrazów z ruinami Palatynu (Luwr) na czele: sama nazwa tego obrazu kazała przypuszczać, że był malowany w Rzymie: 2) po przybyciu do Antwerpii, 1612-1618: 3) po nabyciu majątku Steen, 1635-1640. Wyd. II tego samego dzieła z r. 1921 (Oldenburg) wyróżnia tylko jedną grupę: po r. 1618. W tym roku Rubens ma już 40 lat i ożywioną działalność twórczą poza sobą. To późne zajęcie się pejzażem u Rubensa nie jest bynajmniej faktem niewytłumaczalnym, ale winno być wyjaśnione. W rzeczywistości jedynym pewnym punktem oparcia dla datowania pejzaży Rubensa jest zakup posiadłości Steen w r. 1635: te obrazy, na których widać zamek Steen, powstały oczywiście po tej dacie. Metodą porównawczą można próbować datować wedle tego inne obrazy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.