Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

BAROK PROSTY I POWAŻNY W POLSCE

W świeckiej architekturze w Austrii ciągle żywy jest wpływ włoski. W Wiedniu pałac Belvedere (1694 – 1724), pałac Kińskich (1709 -1713, dzieło Hildebrandta) pełne są reminiscencji z Borrominiego. W Dreźnie Zwinger (1711 – 1722) Pöppelmanna sięga dalej jeszcze i zapożycza z baroku italo-flamandzkiego końca wieku XVI ciężkie figury herm.

W Polsce barok prosty i poważny w końcu XVI w. i w pierwszej połowie XVII w. reprezentują kościoły jezuickie, przede wszystkim wspomniany już kościół krakowski. W architekturze świeckiej nurt ten silnie miesza się z własną tradycją renesansową: treści, wyrażające przewagę oligarchii magnackiej i zwycięstwo kontrreformacji, są jednak wyraźnie barokowe (pałac biskupi w Kielcach, arch. Tomasz Poncini, 1638 -1641). Bujny styl barokowy rozkwita w drugiej połowie XVII w., a zwłaszcza w pierwszej połowie XVIII w., przede wszystkim w architekturze kościelnej. Bardziej klasycyzujący nurt reprezentuje najwybitniejszy architekt polskiego baroku, Tylman z Gameren (ostatnia ćwierć XVII w. i pocz. XVIII w.), nawiązujący szczęśliwie w swych budowlach pałacowych do tradycji rodzimego budownictwa (pałac Krasińskich w Warszawie). Architekci pierwszej połowy XVIII w. rozwijają dalej jego formy w rokokowym pałacu magnackim typu entre cour et jardin (najpiękniejsze przykłady w Warszawie).]

W przeciwieństwie do wpływu włoskiego wpływ francuski bierze górę w Prusach, gdzie wypiera infiltracje holenderskie, w Nadrenii, w Niemczech południowych. W Berlinie François Blondel i Jean de Bodt (emigrant, kalwin) wznoszą Arsenał. W zamku królewskim Schliiter (1664 – 1711) inspiruje się Wersalem. Bracia Du Ry pracują w Kassel. W Nadrenii i na wschodzie Niemiec znajdujemy w wieku XVIII Mangi- na w Moguncji, Froimonta i Pigage’ôw w Mannheimie, Laguépiere’a w Stuttgarcie i Karlsruhe, Cuvilliesa w Amalienburgu i w Monachium (Residenztheater). Jadot pojedzie aż do Wiednia. Jeśli sami nie budują, korygują plany. Neumann w Würzburgu korzystał z rad Boffranda. Odwrotnie, artyści, jak Cuvillies, przejęli całkowicie gust niemiecki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.