Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Barok i jezuici cz. II

Jeśli chodzi o architekturę, problem jest o wiele bardziej złożony. Określenie „jezuicka“ stosowane czasem do całości architektury epoki baroku należy w ogóle odrzucić. Aby mogło ono mieć swoją rację bytu, trzeba by było:

– a) albo żeby pierwszych przykładów nowego stylu dostarczyli jezuici. Tymczasem tak nie jest i nawet w Rzymie kościół II Gesu wzoruje się na wcześniejszych zabytkach:

– b) albo żeby II Gesu służył przynajmniej za model wszystkim kościołom zakonu w Europie, a tymczasem kościoły te są bardzo rozmaite. Braun wykazał, że we Flandrii jezuici wiernie kontynuowali tradycje gotyckie. L. S e r b a t, L’Architecture des Jésuites au XVII-e s. (BM., 1902 i 1903) doszedł do tego samego wniosku, jeśli chodzi o Flandrię francuską i Franche-Comté. W Paryżu, w jezuickim kościele S. Paul-S. Louis, Martellange i Derand stosują plan kościoła II Gesu, ale nie jego fasadę:

– c) albo żeby budowle zakonu służyły innym za wzór. To mogłoby być w pewnej mierze prawdziwe dla Europy środkowej wieku XVII. Niesłuszne zaś jest dla Włoch, a zwłaszcza dla Francji, gdzie spotykamy się z wielką różnorodnością typów budowli.

Rocaille i rokoko. – Słowa rocaille i rokoko są łatwiejsze do zdefiniowania niż termin barok, gdyż mniej ich nadużywano. Ale i one powodują wiele niejasności. Być może przede wszystkim dlatego, że nie są to dokładne synonimy. Z drugiej strony niemieccy historycy sztuki nazywają często barokiem to, co np. dla francuskich badaczy byłoby rokokiem. Należałoby osiągnąć porozumienie co do tych określeń stylowych. Do początków rokoka pracą podstawową jest F. Kimball, The Genesis of Rococo, Filadelfia 1943: tłum. franc. 1949. Odrzuca on teorie Brinck- manna, wedle których rokoko pojawiłoby się w początkach XVIII w. jako skrajna forma włoskiego baroku: wykazuje, że pojawia się ono we Francji od r. 1680 w rysunkach współpracowników J.-H. Mansarta, zwłaszcza u Lepautre’a i Vassé.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.