Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!
Wiek XVII jest złotym wiekiem papiestwa, które los swój związało z losem jezuitów. Pozycje katolicyzmu w Europie środkowej, poważnie zagrożone w połowie XVI w., utwierdzone są na nowo. Nawet kraje protestanckie poddają się wpływom sztuki rzymskiej, przynajmniej w architekturze.
Czytaj więcej...
Rzym - kolebka baroku. Pierwsze kościoły jezuickie. Dwa prądy w architekturze rzymskiej: berninizm i borrominizm. Barokowy przełom w rzeźbie (Bernini) i jej dalszy rozwój. Twórczość malarska Caravaggia. Iluzjoni- styczne malarstwo ścienne w późnej fazie baroku
Czytaj więcej...

Budowa Wersalu

Podobna do tego pałacyku jest trój skrzydłowa Pomarań- czarnia, która posłużyła za wzór dla różnych oranżerii…
Chronologia rzeźby romańskiej, która zdawała się być ustalona przez A. Michela (HA), została zakwestionowana ok. 20 lat temu w wyniku badań K. Portera. Według A. Michela renesans rzeźby rozpoczyna się we Francji: zawdzięczamy go zwłaszcza warsztatom Tuluzy i Moissac między 1095 i 1115. Następnie…
Czytaj więcej...
Jakoż od tego momentu w dziedzinach sztuki najbardziej czułych na zachodzące zmiany, tj. w malarstwie i rzeźbie, powstaje opozycja przeciw dotychczasowej postawie sztuki Odrodzenia. Jeśli artyści renesansowi za źródło poznania uważali naturę, a twórczość swą traktowali jako poznawanie praw przyrody…
Czytaj więcej...