Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

ARCHITEKTURA BAROKU WE WŁOSZECH

Jako punkt wyjściowy w dziejach architektury barokowej przyjęto na ogół uważać budowę naczelnego kościoła zakonu jezuitów w Rzymie, który miał być dziełem programowym sakralnej architektury kontrreformacji. Kościół ten, II Gesu (imienia Jezusa), wzniesiono w latach 1568-1584 według planów głośnego architekta i teoretyka architektury, którym był Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573).

II Gesu – to właściwie zaspolenie w jedną całość dwóch znanych typów budowli: centralnej świątyni renesansowej ze średniowieczną budowlą podłużną. Jest to kościół na planie krzyża łacińskiego o jednej szerokiej, ale niezbyt wydłużonej nawie, przeciętej transeptem, a na skrzyżowaniu ramion wznosi się potężna kopuła na bębnie (rys. 1). Nawa sklepiona jest kolebkowo z oknami lunetowymi, a zamiast dawnych naw bccz- nych powstały dwa rzędy niskich kaplic okalających nawę i połączonych ze sobą przejściami: prezbiterium niezbyt głębokie, zakończone półkoliście.

W chwili śmierci Vignoli prace nad kościołem jezuitów nie były zakończone – brakowało jeszcze fasady. W drodze konkursu przyjęto do realizacji projekt Giacoma della Porty (ok. 1540-1602), ucznia Michała Anioła i Vignoli. Jest to fasada dwukondygnacjowa, przy czym kondygnacja górna jest węższa, ujęta w skośne, wolutowe spływy łączące ją z kondygnacją dolną. Cała elewacja frontowa (il. 1) rozczłonkowana jest parami pilastrów korynckich, a środek górnej części zajmuje wielkie okno stanowiące główne źródło światła: całość zwieńczona została trójkątnym frontonem. W rezultacie elewacja della Porty odznacza się pewną surowością, oszczędnością dekoracyjną, co będzie zjawiskiem typowym dla wczesnej fazy baroku. Z powodu dość znacznej wysokości fasady kopuła została przez nią częściowo zakryta i przestała być elementem dominującym: w miarę zbliżania się ku kościołowi kopuła staje się coraz mniej widoczna – widz ma ostatecznie przed sobą jedynie szeroki parawan elewacji frontowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.