Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Architektura w Akwitanii i Anjou

Ostatnią grupę tworzą żebrowane kopuły w Oloron (kościół Ste Croix) i HÔ- pital-Saint-Blaise (dep. Basses-Pyrenées), cytowane wyżej: powstały z pewnością pod wpływem hiszpańsko-maurytańskim i zapowiadają już serią sklepień akwitań- skich o żebrach układających się w gwiazdę ośmioramienną: por. E. Lambert, Architecture, 1926, s. 323 i art. w Congr. Arch., 1939.

Akwitania i Anjou. – W Akwitanii i w Anjou bardzo wcześnie architekci próbowali wprowadzić łuki podpierające sklepienia bądź pod kopułami, bądź pod sklepieniami klasztornymi, najczęściej w kruchtach lub przyziemiach wież, gdzie dźwigany przez sklepienie ciężar był znaczny. Rysunek sklepienia jest prosty. Nie są to gwiazdy, jak w kopułach hiszpańsko-maurytańskich, ale przeważnie krzyże.

W kościele S. Ours w Loches (Vallery-Radot, BM, 1924, s. 1 i nast.) w kwadratowej sali wyższej kondygnacji wieży, mającej w dolnej kondygnacji kruchtę, sklepienie klasztorne podparte jest dwoma potężnymi żebrami o przekroju prostokątnym, przecinającymi się pod kątem prostym. Cecha odrębna jest identyczna z tą, która występuje w Bayeux, tj. żebra wychodzą nie z narożników, ale ze środka bocznych ścian. Przypuszczalna data – koniec XI w. W Cormery, depart. Loir-et-Cher (B o b e a u, Les Églises de Cormery, Bull. Arch., 1908, s. 344 i nast.), w górnym pomieszczeniu wieży podobny układ i data zbliżona. To samo w Aubiac koło Agen, por. Lambert (Rev. Arch., 2, 1933, s. 288), w Vendôme w wieży kościoła de la Trinité (w. XI: Piat, Congr. Arch., 1925, s. 266), w wieży Karola Wielkiego dawnej bazyliki S. Martin w Tours, która zawaliła się w marcu 1928 r. W Mouliherne łuki o podobnym profilu, ale idące po przekątni, występują w południowym ramieniu transeptu kościoła: A. Rhein (Congr. Arch., 1910, s. 224–233) datuje je na drugą ćwierć XII w. W kościele S. Hilaire w Poitiers sklepienie dolnego pomieszczenia wieży podzielone jest na cztery pola zasklepione w podobny sposób: data niepewna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.