Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Rzym. - Najważniejszymi bazylikami rzymskimi okresu Konstantyna są: S. Giovanni in Laterano (kościół katedralny Rzymu) i wielka bazylika Św. Piotra na grobie apostoła, bazyliki S. Paolo fuori le mura, S. Agnese i S. Lorenzo fuori le mura. W planie i konstrukcji reprezentują one wskazany przez nas…
Czytaj więcej...
Miasto, pragnąc udekorować salę nowego ratusza, zwróciło się do kilku malarzy z propozycją wykonania obrazów o odpowiedniej tematyce historycznej. Rembrandt namalował Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa (1662 r.). Obraz ten, odznaczający się wybitnymi walorami światłocieniowymi, nie został jednak…
Czytaj więcej...
Tak więc w ówczesnym malarstwie hiszpańskim spotykamy się ustawicznie ze scenami hagiograficznymi, w których święci ponoszą śmierć męczeńską za wiarę, stają się pustelnikami wyrzekającymi się dóbr doczesnych bądź wpadają w ekstazę i mają różne wizje. Tego rodzaju tematykę uprawia legion średnich…
Czytaj więcej...
Podkreślaliśmy dwie podstawowe cechy charakterystyczne dla rzeźby romańskiej: jej irrealizm i przystosowanie do ram architektonicznych. Ta druga cecha wspólna jest rzeźbie monumentalnej Zachodu we wszystkich okresach, ale zarówno w rzeźbie, jak i w innych dziedzinach sztuki w okresie romanizmu…
Czytaj więcej...