Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Historia sztuki Lavedana obejmuje w zasadzie sztukę Europy oraz pozaeuropejskich krajów kręgu śródziemnomorskiego od okresu starochrześcijańskiego do czasów nam współczesnych. W tych ogólnych ramach sztuką Europy środkowej i wschodniej Lavedan interesuje się mało. Jest to chyba wynikiem faktu, że…
Czytaj więcej...
W Hiszpanii sklepienia krzyżowo-żebrowe występują o wiele później. Ukazują się one dopiero w r. 1168 w Compostella, u krańca szlaku św. Jakuba, na Portyku Sławy dobudowanym do romańskiej bazyliki. W tym samym okresie rozpowszechniają je klasztory cysterskie. Z krajów europejskich, poza Francją,…
Czytaj więcej...
Drugim faktem zasadniczej wagi jest rozwój rzeźby nagrobkowej. Klasyczną formę francuską stanowi pojedynczy grobowiec, na którym spoczywa leżąca postać umarłego. Królewskie grobowce w Saint Denis zawierają godny podziwu zbiór takich rzeźb. Leżąca postać Filipa Śmiałego (pocz. XIV w.) to pierwsza…
Czytaj więcej...
Ghirlandajo i Botticelli, dwaj wielcy malarze florenccy końca XV w., obydwaj, choć w nierównym stopniu, wolni od tendencji naturalistycznych, mniej wagi przykładają do poszukiwań formalnych. Ghirlandajo (1449 -1494) w swych wielkich malowidłach ściennych w S. Trinita (Kaplica Sassetti, 1485, Dzieje…
Czytaj więcej...