Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

Jakoż, jeżeli staniemy na stanowisku, że w każdym okresie dziejowym na polu kultury artystycznej jedna z jej gałęzi stanowi sztukę wiodącą - to dla baroku pozycja ta przypada teatrowi, tak jak w dobie rokoka - tańcowi, a romantyzmu - poezji. Są to przecież czasy rozwoju wspaniałego dramatu…
Czytaj więcej...
Wiek XVII jest złotym wiekiem papiestwa, które los swój związało z losem jezuitów. Pozycje katolicyzmu w Europie środkowej, poważnie zagrożone w połowie XVI w., utwierdzone są na nowo. Nawet kraje protestanckie poddają się wpływom sztuki rzymskiej, przynajmniej w architekturze.
Czytaj więcej...
Rzym - kolebka baroku. Pierwsze kościoły jezuickie. Dwa prądy w architekturze rzymskiej: berninizm i borrominizm. Barokowy przełom w rzeźbie (Bernini) i jej dalszy rozwój. Twórczość malarska Caravaggia. Iluzjoni- styczne malarstwo ścienne w późnej fazie baroku
Czytaj więcej...

Budowa Wersalu

Podobna do tego pałacyku jest trój skrzydłowa Pomarań- czarnia, która posłużyła za wzór dla różnych oranżerii…